REFERENCIE

Naši spokojný zákazníci
 

RD Králiky

Hlavný dodávateľ: Ing. Jozef Smoleň

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

Polyfunkčný dom, Lazovná ulica

Hlavný dodávateľ:

Ležatá kanalizácia

RD Banská Bystrica

Hlavný dodávateľ: RD Oľga Moškurjáková

Zdravotechnika, úk a elektroinštalácia

RESERVED Trenčín

Hlavný dodávateľ: H.K.M.Staving - Projekt, spol. s r.o.

Zdravotechnika

RD Babiná

Hlavný dodávateľ: Antal Adam

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

RD Banská Bystrica

Hlavný dodávateľ: Ernek Július

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

Jegorovova 37

Hlavný dodávateľ: Gindl - AM s.r.o.

Kompletná rekonštrukcia zdravotechniky a úk

RD Banská Bystrica

Hlavný dodávateľ: Nikola Izák

Zdravotechnika, úk a elektroinštalácia

Bytový dom Kozačeka 12, Zvolen

Hlavný dodávateľ: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Výmena dotláčacej AT stanice

Apartmánové domčeky pri hotely Kaskády - Sielnica

Hlavný dodávateľ: BAD, s.r.o.

Zdravotechnika a elektroinštalácia

Zvolenská cesta 27

Hlavný dodávateľ: OBB, s.r.o.

Vodovodná prípojka

Zvolenská cesta 14

Hlavný dodávateľ: ANRI - SLOVAKIA, s.r.o.

ÚK

Partizánska cesta

Hlavný dodávateľ: Autorenta BB, s.r.o.

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

RD Banská Bystrica

Hlavný dodávateľ: Marián Sekerák

ÚK

Bellušova 4

Hlavný dodávateľ: MIHSTAV - Mihál

Výmena kotlov

RD Sásová, BB

Hlavný dodávateľ: Július Elias

Výmena kotla JUNKERS a montáž solárneho systému

Zdravotné stredisko DETVA

Hlavný dodávateľ: IMPRO - STAV, s.r.o.

Zdravotechnika a elektroinštalácia

Kasárne Hronsek

Hlavný dodávateľ: SPIROLL s.r.o.

Rekonštrukcia budovy č. 20 - zdravotechnika a elektroinštalácia

Reštaurácia "na Rožku" , Sliač

Hlavný dodávateľ: Trebuľa Juraj

Zdravotehcnika a elektroinštalácia

Polyfunkčný dom, Rázusová ul., BB

Hlavný dodávateľ: REKIN s.r.o.

Zdravotechnika a elektroinštalácia

RD Banská Bystrica

Hlavný dodávateľ: Nebojša Ivanovič

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky a elektroinštalácia

RD Jegorovova 21

Hlavný dodávateľ: MILESS JESU

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

RESERVED Prešov

Hlavný dodávateľ: H.K.M. Staving - Projekt, spol. s r.o.

Zdravotechnika

RD MuDr. Tuhársky

Hlavný dodávateľ: ATLANT, s.r.o.

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

RESERVED Michalovce

Hlavný dodávateľ: H.K.M. Staving - Projekt, spol. s r.o.

Zdravotechnika

Hotel Šport, Kremnica - Skalka

Hlavný dodávateľ: COIMEX Invest, a.s.

Zdravotechnika

MICRONIX, BB

Hlavný dodávateľ: MICRONIX spol. s r.o.

Elektroinštalácia - hala

RD Riečka

Hlavný dodávateľ: Miroslav Horváth

Solárny systém

Poľnohospodárske družstvo, Mestečko

Hlavný dodávateľ: SPIROLL, s.r.o.

Zdravotechnika

Urbársky dom, Lesy Tisovník

Hlavný dodávateľ: Július Kuzbel S-COMP

Elektroinštalácia

Objekt FUN ARENA Donovaly

Hlavný dodávateľ: FunArena Donovaly s.r.o.

Zdravotechnika

Zvolenská cesta 27, 2 haly

Hlavný dodávateľ: OBB, s.r.o.

Elektroinštalácia a zdravotechnika

RD Malachov

Hlavný dodávateľ: Miroslav Kapusta

ÚK

RESERVED Košice

Hlavný dodávateľ: H.K.M. Staving - Projekt, spol. s r.o.

Zdravotechnika

RD Kordíky

Hlavný dodávateľ: Dr. Ľubomír Schmidtmayer

Zdravotechnika, ÚK a elektroinštalácia

Národný dom, Martin

Hlavný dodávateľ: RESSAN, s.r.o.

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

Hala Vlkanová

Hlavný dodávateľ: KK Company, s.r.o.

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

RD Banská Bystrica

Hlavný dodávateľ: Vatral Dušan

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

RD Riečka

Hlavný dodávateľ: Mgr. Marta Čellárová

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky a elektroinštalácia

RD Sliač

Hlavný dodávateľ: OZI, s.r.o.

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky a elektroinštalácia, solárny systém

Objekt MERIDA

Hlavný dodávateľ: ATLANT, s.r.o.

Zdravotechnika

Detská fakultná nemocnica BB

Hlavný dodávateľ: MONT ELEKTRO, a. s.

Čiastočná rekonštrukcia zdravotechniky

RD Banská Bystrica

Hlavný dodávateľ: RD JUDr. Peter Odaloš

Zdravotechnika, úk a elektroinštlalácia

Polyfunkčný objekt Kačica, BB

Hlavný dodávateľ: MIJAS, spol. s r.o.

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

RD Banská Bystrica

Hlavný dodávateľ: RD JUDr. Eva Krchňavá

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

RD Staré Hory

Hlavný dodávateľ: Juraj Šuša

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky a elektroinštalácia, solárny systém

Rekreačné domy Teplý Vrch

Hlavný dodávateľ: BANY, s.r.o.

Zdravotechnika a elektroinštalácia

CROPP TOWN Poprad

Hlavný dodávateľ: H.K.M. Staving - Projekt, spol. s r.o.

Zdravotechnika

IBV Rakytovec

Hlavný dodávateľ: ATLANT, s.r.o.

Vonkajšia kanalizácia

Daňový úrad, Martin

Hlavný dodávateľ: URPE, s.r.o.

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

Objekt Gastro Party

Hlavný dodávateľ: GASTRO PARTY s.r.o.

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

Nadstavba podkrovia bytov, Pliešovce

Hlavný dodávateľ: Ing. Pavol Hraško

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky

RD Kordíky

Hlavný dodávateľ: M. Adzima

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky a elektroinštalácia, solárny systém

RD Horná Mičiná

Hlavný dodávateľ: Petra Bartková

Zdravotechnika, ÚK a elektroinštalácia

RESERVED Dunajská Streda

Hlavný dodávateľ: H.K.M. Staving - Projekt, spol. s r.o.

Zdravotechnika

RESERVED Nové Zámky

Hlavný dodávateľ: H.K.M. Staving - Projekt, spol. s r.o.

Zdravotechnika

RD Banská Bystrica

Hlavný dodávateľ: Ing. Teodor Mitas

Dodávka a montáž ústredného vykurovania a zdravotechniky a elektroinštalácia, solárny systém

RESERVED Žilina

Hlavný dodávateľ: H.K.M. Staving - Projekt, spol. s r.o.

Zdravotechnika