Elektroinštalačné práce

Zaoberáme sa širokým spektrom činností súvisiacich s elektroinštaláciou, opravami a revíziou elektrických zariadení.
 

Služby

Elektroinštalačné práce
 • technické poradenstvo
 • revízie elektrických zariadení v súlade s STN
 • komplexné elektrorozvody
 • Montáž, oprava, údržba a rekonštrukcia
 • nákup a kompletná dodávka elektroinštalačného materiálu

Bleskozvody a uzemnenia

Bleskozvody a uzemnenia
 • dodávka komplexnej protibleskovej ochrany
 • technické riešenia umiestenia a uchytenia aktívnych zachytávačov
 • technické riešenia uzemnenia aj vo veľmi obtiažnych podmienkach
 • montáž a oprava bleskozvodov

Výroba a montáž elektrických rozvádzačov

Výroba a montáž elektrických rozvádzačov

Vodárenské práce

Vykonávame vodoinštalatérske práce všetkého druhu, typov a značiek. Montáže, rekonštrukcie, opravy, izolácie potrubia a iné.
 

Systém práce

Systém práce
 • cenová kalkulácia na základe projektu a podľa zvoleného materiálu
 • nákup a dovoz materiálu
 • realizácia projektu
 • skúška systému
 • záručný a pozáručný servis

Naše služby

 • vodoinštalatérske práce všetkého druhu, typov a značiek
 • montáž, rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného(vonkajšieho a vnútorného) potrubia všetkých druhov
 • vyhľadanie a posúdenie závad v oblasti vodoinštalačných prác
 • montáž, oprava a výmena batérii, umývadiel, sifónov, vaní, sprchových kútov, umývačiek riadu, pračiek, bojlerov, ventilov, kohútov, stupačiek
 • dopojenie kuchynských liniek
 • montáž vodovodnej a kanalizačnej prípojky
 • montáž požiarnych vodovodov a hydrantov
 • demontáž starých rozvodov
 • izolácia potrubia
 • vykonanie tlakovej skúšky
 • nákup a dovoz materiálu
 • demontáž a montáž vody pre objekty, haly, byty a rodinné domy...

Kúrenárske práce

Kúrenárske práce všetkého druhu, typov a značiek. Demontáž a montáž kúrenia pre objekty, haly, byty a rodinné domy.
 

Systém práce

Kúrenárske práce
 • cenová kalkulácia na základe projektu a podľa zvoleného materiálu
 • nákup a dovoz materiálu
 • realizácia projektu
 • skúška systému
 • záručný a pozáručný servis

Naše služby

 • kúrenárske práce všetkého druhu, typov a značiek
 • kompletnú montáž radiátorového, podlahového a stenového kúrenia podľa požiadaviek klienta ( GABOTHERM, UNIVENTA, THERMOPLAST – partnerská firma)
 • montáž, rekonštrukcia a oprava kúrenárskych rozvodov
 • etážové kúrenie
 • montáž solárnych zariadení ( pre ohrev ÚK, TÚV a bazény )
 • montáž a demontáž radiátorov
 • montáž kotlov, bojlerov a tepelných čerpadiel
 • demontáž a montáž kúrenia pre objekty, haly, byty a rodinné domy (plast, oceľ, meď)

Solárne systémy

Predaj a montáž solárnej a vykurovacej techniky pre zníženie spotreby energie.

 


Solárny systém aktívne využíva slnečnú energiu a transformuje ju na tepelnú energiu. Kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič tvoria základ solárneho zariadenia. Pod spotrebičom rozumieme bojler, bazén, vykurovací systém alebo iný spôsob využitia tepelnej energie.

Najčastejšie sa používajú na tieto účely

Solárne systémy
 • príprava teplej úžitkovej vody (TÚV)
 • prikurovanie budov
 • ohrev vody v bazénoch
 • priemyselné teplo

Nerovnomernosť dodávky slnečnej energie sa najmä v okrajových mesiacoch roka eliminuje prídavným výmenníkom tepla, ktorý je pripojený na kotol ústredného vykurovania alebo elektrickou odporovou špirálou, prípadne obidvoma spôsobmi súčasne.


Servis kotlov

 

Služby

Servis kotlov
 • Vykonávame montáž, inštaláciu a autorizovaný servis kotlov uvedených značiek (Wolf, Viessmann, Attack, Protherm, Vaillant, Baxi)
 • Záručné a pozáručné opravy spomenutých kotlov
 • Pravidelné ročné servisné prehliadky kotlov
 • Sezónne prehliadky kotlov
 • Výmeny kotlov
 • Spustenie kotlov do prevádzky

Prehliadka Kotla

Prečo vykonávať pravidelné servisné prehliadky kotla?

Pravidelným servisom plynového spotrebiča, ktorý by sa mal vykonávať jedenkrát ročne a to po vykurovacej sezóne sa predchádza zbytočným poruchám zariadenia, zvýšenej spotrebe paliva a eventuálnej nebezpečnosti zariadenia z dôvodu úniku plynu a emisií.

Servisná prehliadka zahŕňa v základe

 • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • vyčistenie priestoru kotla vysávačom,  tlakovým vzduchom
 • vyčistenie sitka na spiatočke, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
 • demontáž horáku, vyčistenie mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, vysávačom, prípadne oplachom
 • u kondenzačných  kotlov výmenník vyčistený vždy mechanicky + výplachom, naviac vyčistenie sifónu kondenzátu
 • vyčistenie  lopatiek spalinových (turbo), alebo kondenzačných ventilátorov tlakovým vzduchom, prípadne oplachom
 • očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
 • kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max.tlaku, u kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora Testo.
 • kontrola funkcie  bezpečnostných systémov kotla (napr. poistky spätného ťahu spalín u komínových kotlov)-kontrola tesnosti plynových armatúr  detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla
 • u komínových spotrebičov (typu B) kontrolu úniku spalín detektorom CO

Jadrové vŕtanie

Používame techniku HILTI. Betón, železobetón, murivo, kameň.
 

Vŕtanie a rezanie prestupov

Jadrové vŕtanie

Vŕtanie a rezanie prestupov pre zdravotechnika, ÚK, plyn, voda, klimatizácia, centrálne vysávače, skúšobné vývrty, otvory do panelov a iné.

Niečo o jadrovom vŕtaní

Nástupom moderných technológií sa jadrové vŕtanie dostáva do povedomia čoraz väčšiemu okruhu stavebníkov a remeselníkov.

Ak by sme mali jednoducho Jadrové vŕtanie opísať, ide o rezanie muriva a železobetónu diamantovými segmentami  uloženými v korunke vrtáka. Pri jadrovom vŕtaní vzniká jadro, ktoré je zároveň aj odpadom po odvŕtaní požadovaného otvoru. Pri takomto spôsobe vŕtania dosiahneme presne požadovaný otvor bez vibrácií čo priaznivo vplýva na celú stavbu. Jadrovým vŕtaním ušetríte Váš čas a dosiahnete rýchleho výsledku pomocou modernej techniky.


Montáž a servis WC systémov značky Geberit

 

Služby

Montáž a servis WC systémov značky Geberit
 • technické poradenstvo
 • cenová kalkulácia
 • servis sprchovacích elektronických sedátok Geberit AquaClean
 • dodavka náhradných dielov.